Xóa bớt, xóa xăm bằng công nghệ Laser Revlite

Lưu ý: Hiệu quả có thể khác biệt tuỳ theo thể trạng của từng người