Giao nhận – thanh toán

1. Tiếp nhận yêu cầu

  • Trung tâm chăm sóc khách hàng sẽ tiếp nhận yêu cầu từ bạn.
  • Sau đó đóng gói thẻ, quà tặng và chuyển đơn hàng đến bộ phận vận chuyển.

2. Giao hàng

  • Bộ phận giao hàng tiếp nhận đơn hàng từ trung tâm chăm sóc khách hàng.
  • Đơn hàng sẽ được giao đến tay các bạn trong vòng 24h – 48h.