Đổi trả thẻ

A. Nếu bạn là khách hàng lẻ
 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành
  • Được đổi  dịch vụ ưng ý theo nhu cầu
  • Hoàn tiền 100% phí đăng ký nếu bạn chưa hài lòng vì bất cứ lý do nào
  • Được sử dụng quà tặng và các chương trình ưu đãi theo mệnh giá thẻ
  • Được hưởng chế độ làm đẹp trước, thanh toán sau trong 6 tháng
B. Nếu bạn là Cộng tác viên hoặc đại lý
Căn cứ theo nội dung của hợp đồng từng khu vực:
Trong vòng 60 ngày, nếu bạn không muốn tiếp tục kinh doanh, bạn có thể trả lại thẻ và công ty sẽ hoàn tiền 100% sau khi đã trừ chi phí quản lý (10%/ tổng giá trị thẻ trả lại )